6 aktiviteter for hund

Om det er jakt, hundesport, lydighet eller agility spiller ingen rolle. Det viktigste er at hunden blir brukt til noe,
da får de et godt og naturlig hundeliv. Alle hunder er født med sterke instinkter, og ved å gi hunden mulighet til
å bruke sine egenskaper og evner aktivt gir man den et godt liv. Og det blir som regel et godt menneskeliv også. Uansett om aktiviseringen skjer gjennom enkel lek eller mer målbevisst trening, er samspillet avgjørende.

RAMPEN TRENER PÅ APPORT: Første av 4 trinn er å holde.

LYDIGHETSPRØVER

Lydighetsøvelse er en lang rekke av små momenter der de færreste klarer å komme seg helt opp i eliteklasse. Men det å trene aktivt sammen med hunden din og ha det moro sammen med den når dere trener, gir deg en fornøyd hund, uansett hvilken premiering eller klasse dere går i.

RALLY

I denne hunde-sporten er glede, samspill og holdninger det aller viktigste. Ønsket er at alle øvelsene utføres på en naturlig og flytende måte. Det er viktigere med samarbeid, godt humør og en positiv holdning – enn presisjon. Øvelsene kan bestå av momenter fra lydighet, freestyle og agility alt etter hvilken av de 4 klassene man går i.

AGILITY

Agility er en hinderløype med hund. Hunden skal hoppe over, løpe gjennom eller balansere over en rekke ulike hinder. Dette ligner på mange måter utfordringer de kan møte ute i naturen, noe de synes er morsomt.

Fido og Hilde nyter friluftslivet sammen.

ETTERSØK

En ettersøkshund for skadd vilt er trent spesielt til å spore opp dyr som er skadeskutt på jakt eller i trafikken. Alle som skal drive jakt på hjortevilt i Norge er lovpålagt å ha tilgang på godkjent ettersøksekvipasje som kan være på skadestedet innen 4 timer etter at skaden er oppstått.

JAKT

Dachshunden er opprinnelig en rendyrket jakthund, for jakt både over og under jorden. Verdsatte egenskaper er jaktlyst, sporlyst, stahet og mot – i kombinasjon med skarphet mot rovdyr. Det er en sporty og utholdende hund med flere fine egenskaper. Kjent for å være klok og hengiven.

BLODSPOR

Blodspor eller viltspor er både en bruksegenskap som nyttes av ettersøkshunder. Det er også en hundesport som utøves i konkurranseform av ekvipasjer. Å trene en hund for ettersøk og blodspor er givende både for fører og hund.