Bildespesial: "Eksponerings-terapi"

En effektiv metode for å redusere fobisk angst er å utsette seg for den på en planlagt, trygg og systematisk måte. Målet er å venne seg til situasjonen og til kroppsreaksjoner man frykter fordi man forbinder dem med panikk. Hos Pets Nordfjord er man velkommen til å hilse på krypdyrene – både med fobi og fascinasjon!