Møt akvaristen Torstein

– Det denne mannen ikke vet om akvariefisk og akvarier er det sikkert ikke verdt å vite, tenker jeg mens jeg lytter til Torstein. Det er mer enn 30 år siden han valgte dette som yrke, etter å vært dedikert hobby-utøver i årevis før det. – Mange tilfeldigheter førte til denne butikken, begynner han med. Og tilfeldigheter, muligheter og rariteter ble til profesjonalitet på svært høyt nivå.

Torstein er eier av de to Pets-butikkene Krizoo Tønsberg og Krizoo Stokke. Han går svært grundig til verks når han «bygger og reparerer» saltvannskulturer.

Torstein er leverandør av kunnskap og utstyr til institusjoner som Sintef, NTNU, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Norsk skogmuseum og andre offentlige institusjoner, forskningsmiljøer og universiteter. Han bistår blant annet Universitetet i Oslo i deres forskning på elefantfisk (Gnathonemus petersii). Elefantfisken er en populær og krevende akvariefisk, med mange spennende og spesielle egenskaper.

I jakten på mer kunnskap om hvordan fisk (og alle dyr) føler, tenker, sanser og kommuniserer, brukes denne lille fisken mye i forsknings-sammenheng. Elefantfisk skiller seg fra andre arter ved at den kan «se med kroppen».

Ved hjelp av svake elektriske felter kan elefantfisken «sanse» omgivelsene i vann der hvor sikten er dårlig. Ingen vet ennå hvordan disse pulserende elektriske utladningene genereres, så dette er spennende forskning!

Elefantfiskene på Blindern er ett av mange typer akvariehold. Og gjennomgangstemaet i samtalen med Torstein er vannkvalitet. – Det er et stort felt, sier Torstein og blir tankefull før han forklarer inngående. En vaskeekte akvarie-nerd, tenker jeg – samtidiig som jeg lærer svært mye om liv i vann på kort tid…

For eksempel at vannet i Asia eller Sør-Amerika (der hvor fisken ofte opprinnelig kommer fra) har en helt annen «sammensetning» enn vannet i våre strøk. Dette må kompenseres for (i form av å tilføre noe). Torstein er importør av spesialprodukter som passer til forholdene i Nord-Europa og Norge. Lager og distribusjon foregår i tilknytning til Pets Krizoo Stokke, søsterbutikken til Pets Krizoo Tønsberg. I Stokke har de også en spesielt innholdsrik avdeling med saltvannsfisk og tilbehør.

NYE ARTER OPPSTÅR

I private hjem holdes det milliarder-vis av forskjellige typer fisk, og koloniene kommer i to hovedkategorier; ferskvann og saltvann. Saltvannsakvarier er ikke for nybegynnere, men alle kan få det til.

I følge min nyerhvervede kunnskap er et ferskvannsakvarie «et lukket rom», mens du aldri kan vite hva som «plutselig blir født» i et saltvannsmiljø.

Tang, tare, svamper, koraller, anemoner og levende stein er gode skjulesteder for bittesmå organismer, og de kan ligge skjult inni i slik «vert» lenge, før de oppstår som synlige beboere i akvariet.

Ifølge Torstein er dette en av tingene som gjør det spesielt spennende å drive med saltvannsfisk. – Jeg tenker at en annen må være at de er så pene!